• 8. Priprema za proizvodnju

    U ovom poglavlju fokus će biti na proizvodnji koja se temelji na 3D ispisu.

7. Priprema visokopoligonalnog 3D modela za izvođenje u stvarnom vremenuImpresum