• 7. Priprema visokopoligonalnog 3D modela za izvođenje u stvarnom vremenu

    Pretvorba visokopoligonalnog 3D modela ujedno je bitan korak u slučaju pretvorbe osnovnog 3D modela za njegove druge uloge. Razlog tome vidljiv je u vrsti dostupnih tehnologija koje su razvijene upravo u tu svrhu. Najsigurniji pristup kod smanjenja broja poligona na modelu još uvijek je ručna obrada kojom se visokopoligonalni model presvlači sebi istovjetnim, niskopoligonalnim oblikom, odnosno plaštom. 

    Osim poligonalne optimizacije izvođenja u kontekstu niskih brojeva, takozvanog polycounta (broj poligona na 3D modelu), bitno je na koji način se strukturira rešetka (engl. Mesh). Kod savijanja 3D modela, bit će iznimno korisno da se njegova 3D rešetka izmodelira na način koji podržava točan plan savijanja. 

    U suprotnom, kod upotrebe modela mogu se lako dobiti takozvani artefakti (u kontekstu 3D grafike, neplanski su nepravilne pojave u renderiranju* prilikom prikazivanja 3D modela) što rezultira nepravilnom i neestetskom pojavom. 

    *Renderiranje, u kontekstu 3D grafike, označava iscrtavanje.

6. Nadogradnja organskog/mrežnog modela8. Priprema za proizvodnju