• 3. Izrada 3D modela iz niza fotografija

    U sljedećem poglavlju bit će primijenjena znanja i vještine iz prethodna dva poglavlja. Za izradu digitalnog 3D modela potrebno je snimiti niz od maksimalno 50 fotografija nekog objekta kako bi iz niza fotografija nastao digitalni 3D model tog objekta, odnosno 3D sken.

2. Načini snimanja4. Obrada 3D skena